InnoTrans 2018

InnoTrans 2018

InnoTrans 2018

Vispasaules aprīkojuma pirmizrādes, patīkamas tikšanās ar ilggadējiem partneriem, jaunas idejas un jaunas iespējas - viss tas InnoTrans 2018.