InnoTrans 2018

InnoTrans 2018

InnoTrans 2018

Vispasaules aprīkojuma pirmizrādes, patīkamas tikšanās ar ilggadējiem partneriem, jaunas idejas un jaunas iespējas - viss tas InnoTrans 2018.

yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php71/usr/lib64/php/modules/nd_mysqli.so' - /opt/alt/php71/usr/lib64/php/modules/nd_mysqli.so: undefined symbol: mysqlnd_global_stats

$_GET = [
    'alias' => 'InnoTrans2018',
    'lang' => 'lv',
];

$_SESSION = [
    '__flash' => [],
    '__returnUrl' => '/lv/news/InnoTrans2018',
];